+36/32-468-485

Napköziotthonos óvoda

Napköziotthonos Óvoda

3068 Mátraszőlős Fő út 90.

Tel.: 06-32/370-278

Településünkön egy óvoda működik, mely a falu központjában található.
Valamikor ez egy szolgálati lakás volt és két tanterem az iskolások számára.
Önálló udvarral rendelkezünk, amelyet az óvoda SZMK és az óvodai dolgozók segítségével próbálunk szebbé, egészségesebbé tenni a cserjék, fák ültetésével.

Óvodánk Céljai

Minden óvodásunk sokoldalú, harmonikus fejlődése, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Ideértve a nemzetiségi gyermekek ellátását, fejlesztését is illetve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is. Az óvodapedagógusnak nagy szerepe van az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításában. Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, önállóság, szabálytudat, kommunikáció, együttműködés formálásával, a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd megalapozásával.
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészségesek, edzettek, érzelmileg kiegyensúlyozottak, önállóak, betartják a közösségi normákat, teljesítik kötelességüket, készen állnak az iskolai élet elfogadására.

Tájház

A Mátarszőlősi tájházat a lakosok felajánlásaival sikerült megvalósítani.
Célunk a község hagyományos tárgyi kultúráját,viseletét, berendezett lakásbelsőjét, műhelyeket, gazdasági épületeket bemutatni.

A gyüjtemény még nem teljes,továbbra is várjuk a felajánlásokat.

Látogatás előre egyeztetett időpontban lehetséges. 

Időpont egyeztetés:  +06-30/655-4796

Orvosi rendelő

Rendelési idő

Hétfő
13:00-15:00 Dr. Soós Natália
Kedd
8:00-10:00 Dr. Román Kinga
Szerda 8:00-10:00 Dr. Soós Natália
Csütörtök 8:00-10:00 Dr. Nagy Edith
Péntek 13:00-15:00 Dr. Soós Natália

 

Elérhetőségek

Rendelő 0632/781-050
Fösvény Andrea nővér 0670/374-9299
Dr. Soós Natália 0630/299-1503
Dr. Román Kinga 0620/572-6158
Dr. Nagy Edith 0670/364-3841

 

Központi orvosi ügyelet

Hétköznap
16:00-8:00
Hétvége
8:00-8:00
Telefonszám
0632/561-020