+36/32-468-485

 

Mátraszőlős Község Önkormányazta

3068 Mátraszőlős Kossuth tér 15.

 Telefon: 06-32/468-485