+36/32-468-485 titkarsag@matraszolos.hu
Oldal kiválasztása

Tájékoztatás a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal rendkívüli ügyfélfogadásáról

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy Magyarország Kormányának döntése értelmében (a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján “A  közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.”)

2021. március 8. napjától 2021. március 22. napjáig az ügyintézők távmunkában látják el a feladataikat, ennek következtében az ügyfélfogadás korlátozott.

Szükség esetén az ügyintézőket az alábbi telefonszámokon és elektronikus levélcímeken tudják elérni:

Adó ügyekben:       

Pribeli Georgina Zsuzsa

+36-30-655-4795, ado@matraszolos.hu

Anyakönyvi ügyekben:       

Kissné Győri Orsolya

+36-30-655-4798, aljegyzo@matraszolos.hu

Szociális ügyekben:       

Kovács Tímea

+36-30-506-8066, szoc@matraszolos.hu

Törvényességi problémákkal kapcsolatban:      

Márkus Sándor jegyző:

+36-30-643-4951, jegyzo@matraszolos.hu

Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük.

Márkus Sándor s.k.

jegyző

Tájékoztató az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól

Tájékoztató

Mátraszőlős Község Önkormányzata Polgármesterének az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete alapján:

3.§

A kerti hulladék tárolásának szabályai

(1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges

(2) Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy a kerti hulladék gyűjtése tároló edényben történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként kezelendő.

4.§

A kerti hulladék égetésének szabályai

(1) A kerti hulladékok égetése február, március, április, május, szeptember, október és november hónapokban pénteken 10.00 órától 18.00 óráig engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos.

(2) A növényi hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet.

5.§

 (1) A kerti hulladékot nyílt téren úgy szabad égetni, hogy az a környezetére káros hatással ne járjon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(2) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos.

A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. (műanyag, gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.)

(4) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén – a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése tilos.

6.§

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelenthessen.

(2) Szabadban (vagy nyílt téren) a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén – vagy ha arra már szükség nincs – a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) A tüzelés helyszínén olyan eszközöket illetve felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

  1. § 

Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szabályok előírásai vagy tartós szárazság miatt elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.