+36/32-468-485 titkarsag@matraszolos.hu
Oldal kiválasztása

 Mátraszőlősi Szőlőszem Óvoda

3068 Mátraszőlős Fő út 90.

Vezető: Bajnócziné Bognár Erika Zsuzsanna

Tel.: 06-32/370-278

OM:032088

Email: szoloszem3068@gmail.com

Napi nyitvatartás: Munkanapokon 7-17 óra között

 

Településünkön egy óvoda működik, mely a falu központjában található.
Valamikor ez egy szolgálati lakás volt és két tanterem az iskolások számára.
Önálló udvarral rendelkezünk, amelyet az óvoda SZMK és az óvodai dolgozók segítségével próbálunk szebbé, egészségesebbé tenni a cserjék, fák ültetésével.

Óvodánk Céljai

Minden óvodásunk sokoldalú, harmonikus fejlődése, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Ideértve a nemzetiségi gyermekek ellátását, fejlesztését is illetve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is. Az óvodapedagógusnak nagy szerepe van az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításában. Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, önállóság, szabálytudat, kommunikáció, együttműködés formálásával, a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd megalapozásával.
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészségesek, edzettek, érzelmileg kiegyensúlyozottak, önállóak, betartják a közösségi normákat, teljesítik kötelességüket, készen állnak az iskolai élet elfogadására.

Óvodai nevelési év rendje:

Első napja Utolsó napja
Óvodai nevelési év 2020. szeptember 01. 2021. augusztus 30.
Téli szünet 2020. december 18. 2021. január 04.
Nevelés nélküli munkanapok 2020. november 02. Nevelői értekezlet
2021. április 01. Munkatársi értekezlet
2021. június 11. Évzáró értekezlet
2021. augusztus 31. Munkatársi értekezlet
2021. október 08. Nevelői értekezlet
Nyári zárva tartás várható ideje 2021. augusztus 02. 2021. augusztus