+36/32-468-485 titkarsag@matraszolos.hu
Oldal kiválasztása

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátására, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel. A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása. Hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok; statisztikai és egyéb adatszolgáltatás teljesítése; iratkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása, iktatás, irattározás (ASP). Hagyatéki és helyi gyámhatósági ügyek intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat
 •       Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
 •       6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       szociális területen szerzett szakmai tapasztalat
 •       közigazgatásban szociális területen szerzett szakirányú tapasztalat
 •       egyéb, közigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       fényképes szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)
 •       végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
 •       nyilatkozat, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsélyi Zoltán nyújt, a 06-32-468-485 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MSZ/1502/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Zsélyi Zoltán részére a penzugy@matraszolos.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.