+36/32-468-485 titkarsag@matraszolos.hu
Oldal kiválasztása

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal                   

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Általános önkormányzati igazgatási ügyek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat képviselő-testülete ülésén jegyzőkönyvvezetési feladatok ellátása. Kapcsolattartás a képviselő-testületi és bizottsági tagokkal. Takarnet rendszer kezelése, Hatósági bizonyítványok, igazolások készítése. Igazgatási ügyek (főként birtokvédelem, vadkár ügyek, közérdekű kérelmek), méhészekkel kapcsolatos ügyek. Állategészségüggyel, állattartással – különösen: ebtartás – kapcsolatos feladat és hatáskörök. Statisztikai adatszolgáltatások elkészítése munkaköréhez kapcsolódóan. kifüggesztési feladatok ellátása. Címek rendezése iránti ügyfél kérelmére induló eljárások, címképzési eljárások – Központi Címregiszter karbantartása, vezetése. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök – TSZR használata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola,
 •       Közigazgatásban – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés,
 •       Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 •       Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó szintű Önkormányzati ASP rendszer ismerete,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsélyi Zoltán nyújt, a 06-32-468-485 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MSZ/1077/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Zsélyi Zoltán részére a penzugy@matraszolos.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal Hírdetőtáblája – 2020. június 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 11.