+36/32-468-485 titkarsag@matraszolos.hu
Oldal kiválasztása

A Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi-adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános pénzügyi, gazdálkodási feladatok.Pénztár kezelés.Banki utalások előkészítése, teljesítése.Számlázás, utalványrendeletek készítése a munkakörhöz kapcsolódó adatszolgáltatások. Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adók előírása, kezelése, nyilvántartása, behajtása, ellenőrzése, felderítése adatszolgáltatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés,
 •       Pénzügyi – számviteli ügyintéző – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Középfokú képesítés,
 •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsélyi Zoltán nyújt, a 06-32-468-485 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MSZ/1002/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-adóügyi ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Zsélyi Zoltán részére a penzugy@matraszolos.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Zsélyi Zoltán, Nógrád megye, 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15. hirdetőtábla – 2020. május 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.